Fakaheda.eu DXRACER Key4you

Profil uživatele

 
Pohlaví *
Přezdívka *
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Stát *
Email *
Heslo *
Ověření hesla *

Použití osobních údajů

RM Food s.r.o., shromažďuje osobní data které pramení z pravidel při registraci /REGISTRAČNÍ DATA/ a využívá je na stránkách TOPGAMING.eu ve svých systémech /HERNÍ DATA/.

Registrační data obsahují i data, kterými může vlastník účtu komunikovat se společností RM Food s.r.o., mimo webových stránek TOPGAMING.eu za předpokladu že je nutné komunikovat mimo webu TOPGAMINNG.eu a Vaším požadavkům nebylo vyhověno přímo tam. Registrační data kromě herních dat dále obsahuje i / SOUTĚŽNÍ DATA /, které nejsou podmínkou registrace. Tato data jsou potřebné pro účast v konkrétních ligách.

Informace o uživateli použije RM Food s.r.o., jen při činnostech týkajících se webu TOPGAMING.eu a jiných webů které jsou ve vlastnictví společnosti RM Food s.r.o.. Tyto informace budou použity při reklamách, různých formách anket a průzkumech trhu.

Aby se zabránilo jakýmkoli formám různých praktik které zásadně porušují pravidla těchto stránek se budou IP adresy uživatelů ukládat.

Ukládání dat má pro TOPGAMING.eu význam z důvodu vytváření dalšího možného rozvoje svých služeb. Ukládání dat má rovněž význam k poskytnutí různých analýz trhu a informací o produktech pro společnost RM Food s.r.o.

Žádné z dat nebudou poskytnuty třetím stranám.

Uživatel tímto souhlasí se skladováním, zpracováním a přenosem jeho poskytnutých dat jako i jeho IP adresy z důvodů uvedených výše. Toto prohlášení o souhlasu nebo jeho částí může být kdykoliv zrušeno.

VYTVOŘENÍ NEBO VLASTNICTVÍ VÍCE NEŽ JEDNOHO ÚČTU /MULTIÚČET/ NA STRÁNKÁCH TOPGAMING.EU JE PŘISTÁT ZAKÁZÁNO. VYTVOŘENÍ NOVÉHO ÚČTU JE ZAKÁZÁNO I V PŘÍPADĚ, ŽE VÁŠ STARÝ ÚČET BYL SMAZÁNÍ NEBO JE NEDOSTUPNÝ Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU. POKUD JE TOTO VÁŠ PŘÍPAD KONTAKTUJTE PROSÍM PODPORU A TAM VÁM BUDE ÚČET REAKTIVOVANÝ NEBO VÁS BUDOU INFORMOVAT O DALŠÍCH KROCÍCH.


Souhlasím s použitím osobních údajů

Pravidla použití hodnotícího systému

Používání a využívání hodnotícího systému je umožněno pouze registrovaným uživatelům stránek TOPGAMING.eu. Stránky TOPGAMING.eu patřící společnosti RM Food s.r.o., poskytují hodnotící systém uživatelů na internetu.

  1. Obsah stránek TOPGAMING.eu a obsah hodnotícího systému na těchto stránkách je výhradním vlastnictvím společnosti RM Food s.r.o.
  2. Společnost RM Food s.r.o., neposkytuje žádné další služby kromě hodnotícího systému prostřednictvím stránek TOPGAMING.eu
  3. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat pravidla vytvořená webem TOPGAMING.eu. Porušení těchto pravidel může vést k omezení dostupnosti nebo k uložení sankcí. Toto může vést až k trvalému zablokování účtu a vyloučení z TOPGAMING.eu. V takovém případě pokud uživatel vlastní PREMIUM účet nemá právo na jakoukoliv náhradu.
  4. Všichni účastníci jsou povinni vlastnit a používat pouze originální hry.
  5. Dostupnost všech placených služeb se snaží zajistit společnost RM Food s.r.o., okamžitě po zaplacen příslušného poplatku.
  6. Uživatel je povinen zadat pravdivé informace při registraci.
  7. RM Food s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za správnost všech osobních prohlášení ze strany uživatelů na stránce.
  8. Výlučně se použije právo Slovenské Republiky.
  9. Hráčské a herní účty jsou nepřenosné a neprodejné.
  10. Jestliže jedna nebo více ustanovení těchto podmínek použití je neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení-Neplatná doložka bude nahrazena ustanovením, které splňuje očekávání zúčastněných stran.

Souhlasím s hodnotícím systémem

PARTNEŘI

© ALL RIGHTS RESERVED TOPGAMING