PADDOCK DRINK

Profil użytkownika

Płeć
Przezwisko
Imie
Nazwisko
Subskrybuj wiadomości / promocje
Państwo

Korzystanie z danych osobowych

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA INFORMACJI
Topgaming s.r.o. oświadcza, że ​​wszystkie dane osobowe są poufne, będą wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania umowy z kupującym oraz działań marketingowych sprzedawcy i nie będą w inny sposób ujawniane, przekazywane osobom trzecim itp. za wyjątkiem sytuacji związanej z dystrybucją lub płatnością za zamówiony towar (podanie nazwy i adresu dostawy). Sprzedawca zapewnia, aby osoba, której dane dotyczą, nie naruszała jej praw, w szczególności prawa do poszanowania godności ludzkiej, a także zapewnia ochronę przed nieuprawnioną ingerencją w życie prywatne i osobiste osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe podane dobrowolnie przez kupującego sprzedającemu w celu realizacji zamówienia i działań marketingowych sprzedawcy są gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Słowackiej, w szczególności ustawą nr. 428/2002 Sb., O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami i obowiązującymi. Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez sprzedającego tych danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy kupna i wykorzystania w celach marketingowych sprzedawcy (głównie do wysyłania ogłoszeń handlowych, telemarketingu, smsów), do czasu wyrażenia przez niego pisemnej zgody na to przetwarzanie. na adres sprzedawcy. W takim przypadku oświadczenie elektroniczne traktowane jest również jako oświadczenie pisemne, w szczególności poprzez formularz kontaktowy na stronie www.topgaming.eu lub zmianę bezpośrednio w profilu każdego zarejestrowanego użytkownika.

JAKIE DANE ZBIERA I DLACZEGO?
Topgaming s.r.o. zbiera tylko te dane, które są mu potrzebne do skutecznej realizacji spraw biznesowych: imię i nazwisko, adres do faktury i dostawy, e-mail lub numer telefonu, w przypadku organizacji również nazwę firmy, osobę kontaktową, numer identyfikacyjny i numer VAT.

JAK BEZPIECZNE SĄ DANE PRZED NADUŻYCIEM
Wszystkie dane są gromadzone i przechowywane na serwerach, które znajdują się w bezpiecznym obiekcie, dotyczy to również wszystkich kopii zapasowych danych. Dostęp do danych mają tylko wyznaczeni pracownicy, którzy znają ustawę o obrocie danymi osobowymi. Wszystkie dane są również chronione przed możliwymi atakami elektronicznymi - firewall sprzętowy, zabezpieczenia SW bezpośrednio na serwerach.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA CAŁKOWICIE ZMODYFIKOWAĆ LUB USUNĄĆ DANE?
Topgaming s.r.o. gromadzi wyłącznie dane osobowe tych użytkowników, którzy są zarejestrowani w serwisie www.topgaming.eu. Kontrolę tych danych można wykonać po zalogowaniu się w menu głównym „PROFIL”. Jeśli nie dokonałeś transakcji, możesz usunąć całe konto, po prostu wyślij prośbę e-mailem na adres admin@topgaming.eu lub możesz to zrobić bezpośrednio w swoim profilu na stronie. W przypadku, gdy transakcja już miała miejsce istnieje możliwość usunięcia jedynie danych kontaktowych, pozostałe dane muszą być zachowane przez prawo dla celów podatkowych oraz ewentualnych czynności kontrolnych administracji państwowej.


Zgadzam się na przetworzenie moich danych

Reguły używania systemu klasyfikacji

Używanie i wykorzystywanie systemu kwalifikacyjnego jest możliwe tylko dla rejestrowanych użytkowników stron TOPGAMING.eu. Strony TOPGAMING.eu należące do RM FOOD s.r.o., dostarcza system kwalifikacyjny dla użytkowników w internecie.

  1. Zawartość witryny TOPGAMING.eu i system oceny na tej stronie jest wyłączną własnością RM Food s.r.o
  2. Spółka RM Food nie prowadzi inne usługi oprócz systemu kwalifikacji za pośrednictwem stron TOPGAMING.eu
  3. Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów stron TOPGAMING.eu. Naruszenie tych przepisów może spowodować ograniczenie dostępności lub nałożenia sankcji. To może prowadzić do trwałego zablokowania konta i wykluczenia z TOPGAMING.eu. W tym przypadku, jeśli użytkownik posiada konto Premium nie ma uprawnienia do jakiegokolwiek odszkodowania.
  4. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać i używać tylko oryginalnych gier.
  5. Dostępność wszystkich usług płatniczych zapewnia spółka RM Food s.r.o., natychmiast po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.
  6. Użytkownik zobowiązany jest podać prawidłowe dane podczas rejestracji.
  7. RM Food s.r.o., nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość wszelkich osobistych oświadczeń przez użytkowników na stronie.
  8. Stosuje się wyłącznie prawo Republiki Słowackiej
  9. Konta gier są niezbywalne
  10. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków jest nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień- Nieważna klauzula zostanie zastąpiona przepisem, który spełnia oczekiwania zainteresowanych stron.

Zgadzam się z systemem klasyfikacji
Mam ukończone 16 lat (w przeciwnym razie poproś o potwierdzenie przedstawiciela prawnego)


PARTNERZY

© ALL RIGHTS RESERVED TOPGAMING