PADDOCK DRINK

SOUTĚŽ S AMD RYZEN O HERNÍ POČÍTAČ ALIENWARE AURORA R10

Zapoj se do soutěže o nadupaný počítač Alienware Aurora R10 s procesorem AMD Ryzen!

 

JAK SE DO SOUTĚŽE ZAPOJIT?

  1. Stáhni si obrázek počítače od Alienware ZDE.
  2. Použij svoje umění editu a ukaž nám, kam bys vzal počítač od Alienware na dovolenou.
  3. Uploadni obrázek na svoje sociální sítě INSTAGRAM, FACEBOOK, nebo TWITTER s hashtagem #alienwareAMD.
  4. Termín soutěže: 19.07.2021 - 08.08.2021

CENY

  1. Dell Alienware Aurora R10 s procesorem AMD
  2. Herní monitor Alienware AW2521
  3. Herní príslušenstvo AW510KAW610KAW510H

*VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PROBĚHNE NA INSTAGRAMU @darktigersgg 18.08.2021

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA:

Soutěžící v souladu s platnou legislativou, a to zákonem o zpracování osobních údajů a nařízením EP a Rady (EÚ) 2016/679 (dále jen „GDPR“) splněním soutěžního zadání dává souhlas se zařazením svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, email, telefon, adresa (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže (správce osobních údajů) a organizátora soutěže (zpracovatele osobních údajů), a to výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy.

Soutěžící potvrzuje, že byl pořadatelem coby správcem osobních údajů, případně z jeho pověření organizátorem coby zpracovatelem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z příslušné legislativy. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou, kromě organizátora a pořadatele soutěže, zpracovávat další osoby pověřené organizátorem nebo pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům.

Soutěžící má právo svůj souhlas bezplatně odvolat, a to písemnou formou na email: adming@topgaming.eu, a dále má práva dle čl. 13 až 23 GDPR, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo požadovat jejich opravu nebo výmaz. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení pořadateli. Odvoláním svého souhlasu, avšak soutěžící ztrácí nárok na výhru v soutěži.

Jestliže soutěžící zjistí nebo se bude domnívat, že pořadatel nebo organizátor provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele nebo organizátora o vysvětlení a požádat je, aby odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost soutěžícího shledána jako oprávněná, pořadatel, či organizátor neprodleně odstraní tento stav. Nevyhoví-li této žádosti, má soutěžící právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro případ, že se soutěžící stane výhercem, dává pořadateli a organizátorovi v souladu s právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů a s ust. § 84–90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, také souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem či organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Souhlasí také s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení pro účely seznámení veřejnosti s výhercem. Výherce uděluje pořadateli a organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení.

Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel či organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytnou.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli a organizátorovi soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook, resp. Instagram, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující.

Pořadatel a organizátor soutěže si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit soutěžícího, jehož chování či Facebookový nebo Instagramový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Rovněž si vyhrazují právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.

Pořadatel a organizátor soutěže si vyhrazují právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. V neposlední řadě nepřebírají vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele či organizátora než uvedená v těchto pravidlech.

 

PARTNEŘI

© ALL RIGHTS RESERVED TOPGAMING